НүүрСэдэв: “R Programming”

R Programming

Энэхүү нийтлэлээрээ R дээр хэрхэн газрын зураг байгуулах тухай үзье. Газрын зураг байгуулахын тулд “ggplot2” болон “sf” (simple features) гэсэн...
  • R
  • 5 сар 11, 2024
dplyr нь R дээр дата боловсруулахад хамгийн их ашиглагддаг багц бөгөөд жишээгээр хэрхэн ашиглахыг энэ нийтлэлээр орууллаа.
  • R
  • 9 сар 13, 2020

“Дата Анализ SPSS” цахим ном ВЕБ болон АПП дээр унших боломжтой боллоо.

error: