HomeData Science Blog

Blog

Дэлхийн эдийн засгийн форумаас гаргадаг “The Future of Jobs Report 2023” шинэчилэгдэн гарчээ. 2023 оны тайланд хамгийн эрэлттэй буюу хурдан...
1. Pandas датафрэймийн мөрөөр хэрхэн давталт хийх вэ? Мөрөөр давталт хийн багана болгоны элементрүү хэрхэн хандах вэ? Хариулт: DataFrame.iterrows ашиглан...
АНУ-ын технологийн судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний тэргүүлэх компани Гартнерийн гаргасан судалгаагаар аналитикийн аргуудыг хэцүү байдал болон өгч байгаа үнэ цэнэд нь...
Энэхүү номонд судалгааны ажлын сэдэв сонгох, аргачлал тодорхойлохоос эхлээд өгөгдлийн шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргах хүртэлх бүх үе шаттай холбоотой сэдвүүдийг...
Python хэл Python бол технологийн салбарт хамгийн түгээмэл ашиглагдаж буй программчлалын хэлүүдийн нэг бөгөөд өгөгдлийн шинжлэх ухаан, өгөгдлийн инженерчлэл, хиймэл...
Power BI Desktop нь өөрийн компьютер дээрээ суулгах боломжтой үнэгүй програм бөгөөд танд өгөгдөл холбох, хувиргах, дата визуалчлал, тайлан Дашбоард...
VBA / Macro нь Excel дээр хийхэд төвөгтэй томъёо тооцооллыг программчлалын тусламжтайгаар хялбар хийх, дахин давтагддаг ажлуудаа автоматжуулах, гар ажиллагааг...
SQL (Structured Query Language) нь өгөгдлийн санг удирдах, боловсруулах стандарт программчлалын хэл бөгөөд өгөгдлийн сангийн админууд, хөгжүүлэгчид, дата инженерүүд, дата...
21-р зуунд ямар мэргэжилтэй эсвэл ямар салбарт ажилладагаас үл хамааран өгөгдөл боловсруулах, дүн шинжилгээ хийх, бодит тооцоо судалгаа, өгөгдөл дээр...
Машин сургалтын алгоритмуудыг хураангуйлан, ойлгомжтой байдлаар харуулсан зааврыг хүргэж байна.

“Дата Анализ SPSS” цахим ном ВЕБ болон АПП дээр унших боломжтой боллоо.