НүүрData Science

Data Science

CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) нь өгөгдөл олборлолтын төслийн хэрэгжилтэд өргөн хэрэглэгддэг аргачлал юм. Энэхүү аргачлал нь өгөгдлийн...
Version Control гэж юу вэ? Version Control (Хувилбарын Хяналт) нь програм хангамжийн хөгжүүлэлтийн үед файлуудын өөрчлөлтийг хянах, удирдах систем юм....
Мэдрэлийн сүлжээ (Neural Networks) нь хиймэл оюуны (AI) нэгэн төрлийн загвар бөгөөд өгөгдлийг шинжилж, сургалтаар дамжуулан олон төрлийн даалгаврыг гүйцэтгэх...
Өгөгдөл гэж юу вэ? Өгөгдөл гэдэг нь мэдээлэл, тоон утга, баримтуудын цуглуулга юм. Энэ нь тодорхой нэг зорилгоор хадгалагдаж, боловсруулагддаг...
Их Өгөгдлийн Гол Ойлголтууд Их өгөгдөл (Big Data) гэдэг нь уламжлалт өгөгдлийн менежмент системүүдээр боловсруулж, хадгалж, шинжлэх боломжгүй асар их...
Машин сургалтын (Machine Learning) алгоритмууд нь өгөгдөлдөөс суралцаж, олон төрлийн асуудлыг шийдвэрлэхэд зориулагдан хөгжиж ирсэн ба уламжлалт болон орчин үеийн...

“Дата Анализ SPSS” цахим ном ВЕБ болон АПП дээр унших боломжтой боллоо.

error: