HomeSQL

SQL

Showing only one result
SQL (Structured Query Language) - нь датабааз дээр ажиллах стандарт хэл бөгөөд датаг шинэчилэх, хадгалах, боловсруулах, хувиргах болон ашиглах үндсэн...
  • SQL
  • 8 сар 16, 2020