SQL

SQL (Structured Query Language) - нь датабааз дээр ажиллах стандарт хэл бөгөөд датаг шинэчилэх, хадгалах, боловсруулах, хувиргах болон ашиглах үндсэн...
  • SQL
  • 8 сар 16, 2020

“Дата Анализ SPSS” цахим ном ВЕБ болон АПП дээр унших боломжтой боллоо.