SQL

SQL Group By нь тухайн хүснэгтийн тодорхой баганаар өгөгдлийг групплэн, бичлэг мөрийн тоог тоолох, дунджийг олох гэх мэт нэгтгэл гаргахад...
  • SQL
  • 5 сар 20, 2024
SQL (Structured Query Language) - нь датабааз дээр ажиллах стандарт хэл бөгөөд датаг шинэчилэх, хадгалах, боловсруулах, хувиргах болон ашиглах үндсэн...
  • SQL
  • 8 сар 16, 2020

“Дата Анализ SPSS” цахим ном ВЕБ болон АПП дээр унших боломжтой боллоо.

error: