НүүрСэдэв: “Excel Q&A”

Excel Q&A

Энэ нийтлэлээр өгөгдсөн регистрийн дугаараас төрсөн жил, сар, өдрийг ялгаж, насыг хэрхэн тооцохыг үзье. Регистрийн дугаарын хувьд 2000 оноос хойш...
  • Excel
  • 3 сар 29, 2024

“Дата Анализ SPSS” цахим ном ВЕБ болон АПП дээр унших боломжтой боллоо.

error: