БИДНИЙ ТУХАЙ

Бидний тухай

www.data-school.mn

21-р зуунд таныг ямар мэргэжилтэй эсвэл ямар салбарт ажилладагаас үл хамааран өгөгдөл боловсруулах, дүн шинжилгээ хийх, бодит тооцоо судалгаа, өгөгдөл дээр үндэслэн зөв оновчтой шийдвэр гаргах зэрэг чадваруудыг шаардах болсон. 

Data School нь орчин үед эрэлт, хэрэгцээтэй мэргэжил болоод буй Дата мэргэжилтнүүдийг бэлдэх (Data Analyst, Data Scientist, Data Engineer), тэдний ур чадварыг хөгжүүлэхээс гадна мэргэжлийн бус хүмүүст өгөгдөл боловсруулах, түүнийг хэрхэн ажил, амьдралдаа ашиглах талаар эх хэл дээрээ сургалт, зөвлөгөө бэлтгэж, энэ салбарт амжилттай ажиллахад тань туслах зорилготой онлайн сургалтын платформ юм. 

Бид дата анализ болон их хэмжээний өгөгдөл дээр ажиллах программуудыг хэрхэн ашиглах практик хичээлүүдийг заадаг ба 2018 оны 12 сараас хойш үйл ажиллагаа явуулж байна. Өнгөрсөн хугацаанд гадаад болон дотоодын их сургуульд суралцдаг оюутнууд болон хувийн болон төрийн байгууллагад ажилладаг 10000 гаруй мэргэжилтнүүд өөрийн байгаа газраасаа хүссэн цагтаа суралцаж, ур чадвараа хөгжүүлээд байна.

Бид 2022 оны 8-р сард сургалтуудаа илүү хүртээмжтэй байлгах үүднээс iOS болон Android App-нхаа эхний хувилбарыг гарган хөгжүүлж байна.

Өгөгдөл дээр ахисан түвшний анализ хийх, аливаа зүйлийн учир шалтгааныг илрүүлэх, хандлагыг тодорхойлох, өгөгдөл дээр тулгуурлан зөв оновчтой шийдвэр гаргах зэрэг ур чадварууд нэмэгдэж буй энэ үед оюутнууд, төрийн болон хувийн хэвшилд ажиллаж буй бүхий л салбарын мэргэжилтнүүдийн ирээдүйн ажил мэргэжлийн өсөлтөд бидний явуулж буй үйл ажиллагаа үнэтэй хувь нэмэр оруулна гэдэгт итгэлтэй байна.

СУРГАЛТ

Дата анализын цогц сургалтууд

ЦАХИМ НОМ

Цахим ном, сурах бичиг

НИЙТЛЭЛ

Data Science Blog