БИДНИЙ ТУХАЙ

21-р зуунд таныг ямар мэргэжилтэй эсвэл ямар салбарт ажилладагаас үл хамааран өгөгдөл боловсруулах, дүн шинжилгээ хийх, бодит тооцоо судалгаа, өгөгдөл дээр үндэслэн зөв оновчтой шийдвэр гаргах зэрэг чадваруудыг шаардах болсон. 

Data School нь орчин үед хамгийн эрэлт, хэрэгцээтэй мэргэжил болоод буй Дата мэргэжилтнүүдийг бэлдэх (Data Analyst, Data Scientist, Data Engineer …), тэдний ур чадварыг хөгжүүлэхээс гадна мэргэжлийн бус хүмүүст өгөгдөл боловсруулах, түүнийг хэрхэн ажил, амьдралдаа ашиглах талаар сургалт, зөвлөгөө оруулж, энэ салбарт амжилттай ажиллахад тань туслах зорилготой онлайн сургалтын платформ юм.

Бид дата анализ болон их хэмжээний датан дээр ажиллах программуудыг хэрхэн ашиглах хичээлүүдийг Монгол хэл дээр, хамгийн ойлгомжтой бөгөөд амархнаар заадаг ба 2018 оны 12 сараас хойш үйл ажиллагаа явуулж байна. Өнгөрсөн хугацаанд гадаад болон дотоодын их сургуульд суралцдаг оюутнууд болон хувийн болон төрийн байгууллагад ажилладаг 5000 гаруй мэргэжилтнүүд өөрийн байгаа газраасаа хүссэн цагтаа суралцаж, ур чадвараа хөгжүүлээд байна.

Бид 2022 оны 8-р сард сургалтуудаа илүү хүртээмжтэй байлгах үүднээс iOS болон Android App-нхаа эхний хувилбарыг гарган хөгжүүлж байна.

Өгөгдөл дээр ахисан түвшний анализ хийх, аливаа зүйлийн учир шалтгааныг илрүүлэх, хандлагыг тодорхойлох, өгөгдөл дээр тулгуурлан зөв оновчтой шийдвэр гаргах зэрэг ур чадварууд нэмэгдэж буй энэ үед оюутнууд, төрийн болон хувийн хэвшилд ажиллаж буй бүхий л салбарын мэргэжилтнүүдийн ирээдүйн ажил мэргэжлийн өсөлтөд бидний явуулж буй үйл ажиллагаа үнэтэй хувь нэмэр оруулна гэдэгт итгэлтэй байна.

Дата анализын цогц сургалтууд

СУРГАЛТ

Data Science Blog

БЛОГ

iOS болон Android APP татах