НүүрExcel

Excel

SUBTOTAL томъёо нь Average, Count, Min, Max, SUM гэх зэрэг хэд хэдэн томъёог зэрэг агуулсан томъёо бөгөөд харгалзах функцын дугаарыг...
 • Excel
 • 5 сар 23, 2024
COUNT томъёо нь өгөгдлийг тоолоход ашиглагдана. Өөрөөр хэлбэл хэдэн өгөгдөл байгааг тоолж гаргаж ирнэ. ЖИШЭЭ: Нийт хэдэн бүтээгдэхүүн худалдан авсныг тоолоход дараах байдлаар...
 • Excel
 • 5 сар 22, 2024
AVERAGE томъёо нь өгөгдсөн тоон өгөгдлүүдийн арифметик дундаж утгыг олоход ашиглагдана. Арифметик дундаж нь нийт өгөгдсөн утгуудын нийлбэрийг олоод n буюу хэдэн утга...
 • Excel
 • 5 сар 22, 2024
Дараах жишээгээр худалдан авсан барааны үнэ, тоо хэмжээ болон нийт дүнгийн нийлбэрийг олъё. ЖИШЭЭ 1: Дараах өгөгдлөөс хэдэн кг алим, лууван...
 • Excel
 • 5 сар 22, 2024
Энэ нийтлэлээр өгөгдсөн регистрийн дугаараас төрсөн жил, сар, өдрийг ялгаж, насыг хэрхэн тооцохыг үзье. Регистрийн дугаарын хувьд 2000 оноос хойш...
 • Excel
 • 3 сар 29, 2024
Томъёо бичихэд $ ашиглан тухайн нүд эсвэл мужийг хөдөлгөөнгүй болгоно. Ингэснээрээ нэг бичсэн томъёогоо олон дахин бичихгүй байх, цаг хугацаа...
 • Excel
 • 3 сар 29, 2024

“Дата Анализ SPSS” цахим ном ВЕБ болон АПП дээр унших боломжтой боллоо.

error: