НүүрСэдэв: “Machine Learning”

Machine Learning

Машин сургалтын (Machine Learning) алгоритмууд нь өгөгдөлдөөс суралцаж, олон төрлийн асуудлыг шийдвэрлэхэд зориулагдан хөгжиж ирсэн ба уламжлалт болон орчин үеийн...

“Дата Анализ SPSS” цахим ном ВЕБ болон АПП дээр унших боломжтой боллоо.

error: