НүүрData ScienceМашин сургалтын алгоритмыг хэрхэн сонгож ашиглах вэ?

Машин сургалтын алгоритмыг хэрхэн сонгож ашиглах вэ?

Машин сургалтын алгоритмуудыг хураангуйлан, ойлгомжтой байдлаар харуулсан зааврыг хүргэж байна. 

Файл татаж авах: >> Machine Learning Cheat Sheet

Хуваалцах:

Холбоотой нийтлэлүүд

АНУ-ын технологийн судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний тэргүүлэх компани Гартнерийн гаргасан судалгаагаар аналитикийн аргуудыг хэцүү байдал болон өгч байгаа үнэ цэнэд нь...
Deep Learning, Computer Vision болон эх хэл боловсруулалт (NLP) - д ашиглагдах ТОП сангууд