НүүрData Science BlogPage 7

Нийтлэл

Дата аналист болохын тулд мэргэжлийн ямар ур чадварууд шаардлагатай вэ? Сайн дата аналист болохын тулд зөвхөн датаг сайн боловсруулж, шинжилгээ...
Excel дээр шийдэхэд бэрх зарим төвөгтэй асуудлуудыг VBA (Visual Basic for Application) ашиглан хялбараар шийдэх боломж байдаг. Тэгвэл Excel дээр...
  • Excel
  • 10 сар 13, 2020
dplyr нь R дээр дата боловсруулахад хамгийн их ашиглагддаг багц бөгөөд жишээгээр хэрхэн ашиглахыг энэ нийтлэлээр орууллаа.
  • R
  • 9 сар 13, 2020
SQL (Structured Query Language) - нь датабааз дээр ажиллах стандарт хэл бөгөөд датаг шинэчилэх, хадгалах, боловсруулах, хувиргах болон ашиглах үндсэн...
  • SQL
  • 8 сар 16, 2020
Python-ы нэг давуу тал нь дата анализ хийхэд зориулагдсан маш олон төрлийн сангуудтай бөгөөд үүнээс хамгийн их ашиглагддаг 8 санг...
Kaggle бол дэлхий даяар 3 сая гаруй дата мэргэжилтнүүдийг нэгтгэсэн Data Science, Machine Learning - н ур чадвараа дээшлүүлж, мэдлэг...

“Дата Анализ SPSS” цахим ном ВЕБ болон АПП дээр унших боломжтой боллоо.

error: