НүүрData Science BlogPage 3

Нийтлэл

Python Pandas сан ашиглан өгөгдсөн датафрэйм-н баганын нэрийг өөрчлөх зааврыг хүргэж байна. Дараах rename() функц ашиглан дараах байдлаар өөрчилнө. Жишээ:...
Data School ХАВРЫН урамшуулал эхэллээ | Бүх сургалт, багц, цахим ном 30% OFF | Бүртгэл: 4-р сарын 30-г дуустал Купон...
"Data Analyst болон Data Scientist - ууд нийт ажлынхаа 60 орчим хувийг датагаа цэвэрлэх, хувиргах болон боловсруулах ажилд зарцуулдаг"
Python String форматжуулах нь текстийг хувьсагчтай хослуулан динамик байдлаар ажиллах боломжийг олгодог давуу талтай. String форматжуулах дараах хоёр түгээмэл арга...
Энэ нийтлэлээр өгөгдсөн регистрийн дугаараас төрсөн жил, сар, өдрийг ялгаж, насыг хэрхэн тооцохыг үзье. Регистрийн дугаарын хувьд 2000 оноос хойш...
  • Excel
  • 3 сар 29, 2024
Томъёо бичихэд $ ашиглан тухайн нүд эсвэл мужийг хөдөлгөөнгүй болгоно. Ингэснээрээ нэг бичсэн томъёогоо олон дахин бичихгүй байх, цаг хугацаа...
  • Excel
  • 3 сар 29, 2024

“Дата Анализ SPSS” цахим ном ВЕБ болон АПП дээр унших боломжтой боллоо.

error: