НүүрСэдэв: “SQL Query”

SQL Query

SQL Group By нь тухайн хүснэгтийн тодорхой баганаар өгөгдлийг групплэн, бичлэг мөрийн тоог тоолох, дунджийг олох гэх мэт нэгтгэл гаргахад...
  • SQL
  • 5 сар 20, 2024

“Дата Анализ SPSS” цахим ном ВЕБ болон АПП дээр унших боломжтой боллоо.

error: