User Avatar

Data School

Data School нь өгөгдлийн шинжлэх ухаанаар мэргэшсэн платформ бөгөөд ирээдүйн дата мэргэжилтнүүдийг бэлдэх, тэдний ур чадварыг хөгжүүлэхээс гадна энэ салбарыг сонирхон судалж буй оюутнууд, судлаачид, мэргэжлийн бус хүмүүст практик ур чадвар олгох, уг салбарт амжилттай ажиллахад нь туслах үндсэн зорилготой.

17
11066 Students
error: