Data Analysis

Filter
Сургалт: 1-5. Нийт сургалтын тоо: 5

Data Analysis

Энэхүү сургалтаар дискрептив статистикийн гол ойлголтуудыг судлах болно. Дискрептив статистик нь өгөгдлийн төвийн чиг хандлага, хэлбэлзлийн үзүүлэлтүүд, тархалт зэрэг үндсэн шинж чанаруудыг нэгтгэн дүгнэж, тайлбарлахад ашигладаг аргуудыг хэлдэг. Эдгээр аргууд...
Үнэгүй
SQL (Structured Query Language) нь өгөгдлийн санг удирдах, боловсруулах стандарт программчлалын хэл бөгөөд өгөгдлийн сангийн админууд, дата инженерүүд, хөгжүүлэгчид, дата аналистууд гэх зэрэг технологийн мэргэжилтнүүдийн ашигладаг гол хэл билээ. Энэхүү...
80,000₮56,000₮
STATA = Statistics & Data Analysis програм нь эдийн засаг, бизнес, социологи, улс төр, биологийн судалгаа, тархвар судлал зэрэг салбаруудад түгээмэл ашиглагддаг их хэмжээний өгөгдөл боловсруулах, дүрслэх, төрөл бүрийн статистик...
89,000₮62,000₮
R нь их хэмжээний өгөгдөл боловсруулах, дата майнинг, машин сургалт хийх зэрэгт ашиглагддаг статистик програмчлалын хэл бөгөөд сүүлийн жилүүдэд хэрэглээ нь улам бүр өсөн нэмэгдэж, дата аналистууд, судлаачдын хамгийн их...
120,000₮84,000₮
SPSS программ дээр асуулгын хуудас үүсгэх, өгөгдөл оруулж, бэлдэхээс эхлээд статистикийн шинжилгээ хийх, үр дүнгээ тайлбарлах практик ур чадварыг бодит судалгааны өгөгдөл дээр тулгуурлан олгоно.
100,000₮70,000₮

Сургалтын ангилал