НүүрExcelCOUNT томъёо

COUNT томъёо

COUNT томъёо нь өгөгдлийг тоолоход ашиглагдана. Өөрөөр хэлбэл хэдэн өгөгдөл байгааг тоолж гаргаж ирнэ.

= COUNT(value1, value2,...)

value1, value2, ... - тоолох өгөгдлүүд, Хоосон утгаас бусад тоон өгөгдлийг тоолно. 

ЖИШЭЭ:

Нийт хэдэн бүтээгдэхүүн худалдан авсныг тоолоход дараах байдлаар томъёог бичнэ. 

Үр дүн: Нийт барааны үнийн хувьд 4 өгөгдөл байгаа учир үр дүн 4, харин тоо хэмжээний хувьд АЛИМ дээр хоосон утга байгаа учир COUNT томъёо зөвхөн мэдээлэл байгаа нүднүүдийг тоолох тул үр дүн 3 гарна. 

Хуваалцах:

Холбоотой нийтлэлүүд

SUBTOTAL томъёо нь Average, Count, Min, Max, SUM гэх зэрэг хэд хэдэн томъёог зэрэг агуулсан томъёо бөгөөд харгалзах функцын дугаарыг...
  • Excel
  • 5 сар 23, 2024
AVERAGE томъёо нь өгөгдсөн тоон өгөгдлүүдийн арифметик дундаж утгыг олоход ашиглагдана. Арифметик дундаж нь нийт өгөгдсөн утгуудын нийлбэрийг олоод n буюу хэдэн утга...
  • Excel
  • 5 сар 22, 2024
Дараах жишээгээр худалдан авсан барааны үнэ, тоо хэмжээ болон нийт дүнгийн нийлбэрийг олъё. ЖИШЭЭ 1: Дараах өгөгдлөөс хэдэн кг алим, лууван...
  • Excel
  • 5 сар 22, 2024
error: