САЙТАД БҮРТГҮҮЛЭХ, НЭВТРЭХ ЗААВАР

1. САЙТАД ШИНЭЭР БҮРТГЭЛ ҮҮСГЭХ ЗААВАР

АЛХАМ 1.

Баруун дээд буланд байрлах "БҮРТГҮҮЛЭХ" товч дээр дарна.

АЛХАМ 2.

🚀 СОНГОЛТ 1: FACEBOOK эсвэл GMAIL ашиглан бүртгүүлэх
📝 Та зурагт харуулсан Facebook эсвэл Gmail icon дээр дарж хялбараар бүртгүүлэх боломжтой.

🚀 СОНГОЛТ 2: Бүртгэлийн форм бөглөж бүртгүүлэх
📝И-мэйл хаяг: Өөрийн и-мэйл хаягийг оруулна.
📝И-мэйл хаяг давтах: И-мэйлээ давтаж оруулна.
📝Шинээр нууц үг оруулах: Шинэ нууц үг зохиож оруулна уу.
📝Нууц үг давтах: Дээр оруулсан нууц үгийг давтан оруулна уу.
.............................
📌 Сайтад бүртгүүлсний дараа бид таны бүртгэлтэй аккаунт дээр сургалтын эрхийг идэвхижүүлж өгөх боломжтой болно.
📌 Та өөрийн бүртгүүлсэн и-мэйл болон нууц үгээ ашиглан дараагийн удаа сайтад нэвтэрч хичээлээ үзэх тул өөрийн и-мэйл, нууц үгийг бусдад бүү задруулаарай.
📌 Бүртгэл үүсгэсний дараа өөр төхөөрөмжөөс холбогдох эсвэл logout хийсний дараа заавал НЭВТЭРЧ орж байж сургалтаа үзэхийг анхаарна уу.

2. САЙТАД ӨӨР ТӨХӨӨРӨМЖӨӨС НЭВТРЭХ ЭСВЭЛ LOGOUT ХИЙСНИЙ ДАРАА ДАХИН НЭВТРЭХ ЗААВАР

АЛХАМ 1.

🚀 Та дараагийн удаа сайт руу нэвтрэхдээ баруун дээд буланд байрлах "НЭВТРЭХ" товч дээр дарна.

АЛХАМ 2.

🚀 Facebook, Gmail-р бүртгүүлсэн бол Facebook, Gmail логон дээр даран нэвтэрнэ.
🚀 Форм бөглөж бүртгүүлсэн бол өмнө нь бүртгүүлэхдээ ашигласан и-мэйл болон нууц үгээ оруулан сайт руу нэвтэрнэ.
🚀 Сайтад нэвтэрсний дараа та эрх нээлгэсэн хичээлүүдээ үзэх боломжтой болно.