Premium хэрэглэгч болох заавар

Data School-ийн бэлтгэсэн бүх сургалт руу хандах эрхтэй Premium хэрэглэгч болохын тулд доорх зааврын дагуу төлбөрөө шилжүүлэн бүртгүүлээрэй.
Бүртгүүлэхийн өмнө үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцана уу.

Төлбөр шилжүүлэх

Хаан болон Голомт банкны аль нэг данс руу төлбөрөө шилжүүлнэ.
📝 Банк 1: Хаан Банк | Дансны дугаар: 5115094336
📝 Банк 2: Голомт Банк | Дансны дугаар: 1415128978
📝 Дансны нэр: Дата Аналитикс ХХК
📝 Төлбөрийн дүн:
   39'000₮ (1 сарын эрх | Бүртгэл: 5/31 хүртэл)
   199'000₮ (6 сарын эрх)
   299'000₮ (1 жилийн эрх)
📝 Гүйлгээний утга: О.Нэр, Утасны дугаар, Premium

Сайтад нэвтрэн сургалтаа үзэх

Веб сайтны баруун дээд буланд байрлах НЭВТРЭХ хэсэг рүү орж сайт руу нэвтэрнэ. Хэрэв та өмнө нь бүртгүүлсэн бол бүртгэлтэй хаягаараа нэвтрээрэй.
Өмнө нь бүртгүүлээгүй бол ШИНЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ сонголтыг хийж сайтад бүртгүүлэх шаардлагатай. Нэвтэрсний дараа бид таны сургалтын эрхүүдийг идэвхижүүлж өгснөөр та сургалтаа үзэх боломжтой болно.

Дата анализын цогц сургалтууд

Business Excel 1.0 | Power BI Дашбоард | Tableau Дашбоард | Дата анализ SPSS |
Дата анализ R | Дата анализ Stata | Data Science Python

Data Science төслүүд

Kaggle Machine Learning