ДАТА АНАЛИЗ PYTHON R SPSS STATA EXCEL POWER BI MACHINE LEARNING СУРГАЛТУУД

24/7 хаанаас ч, хэзээ ч суралцах боломжтой

Гар утас, Tablet, PC бүх төхөөрөмж дэмжинэ

Системтэй суралцах цогц сургалтын хөтөлбөр

Татаж авах боломжтой дижитал сертификат

оноос хойш
+
суралцагч
цогц сургалт

Та яг одоо Data School – тэй нэгдэж, шинэ мэдлэг, ур чадварыг эзэмшээрэй.