НүүрСургалтуудЦахим ном

Цахим ном

Filter
Сургалт: 1-2. Нийт сургалтын тоо: 2

Excel

Excel программын анхан шатнаас ахисан шат хүртэлх хамгийн түгээмэл хэрэгдэх томъёо тооцоолол, хэрэглээнүүдийг нэгтгэн боловсруулсан цахим ном. Та уг номыг компьютер, таблет, гар утас гэх мэт бүх төхөөрөмж дээр унших...
39,000₮27,000₮
Энэхүү номонд судалгааны ажлын сэдэв сонгох, аргачлал тодорхойлохоос эхлээд өгөгдлийн шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргах хүртэлх бүх үе шаттай холбоотой сэдвүүдийг хамруулан бэлтгэсэн. Судалгааны бэлтгэл үе шат, Өгөгдөл бэлдэх үе шат,...
45,000₮31,000₮

Сургалтын ангилал