Машин сургалтын алгоритмыг хэрхэн сонгож ашиглах вэ?1 минут унших

Хуваалцах

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Машин сургалтын алгоритмуудыг хураангуйлан, ойлгомжтой байдлаар харуулсан зааврыг хүргэж байна. 

Файл татаж авах: >> Machine Learning Cheat Sheet

Санал болгох Нийтлэлүүд

DAta School

Дата анализын цогц сургалтууд