Машин сургалтын алгоритмыг хэрхэн сонгож ашиглах вэ?

Машин сургалтын алгоритмуудыг хураангуйлан, ойлгомжтой байдлаар харуулсан зааврыг хүргэж байна. 

Файл татаж авах: >> Machine Learning Cheat Sheet

Энэ нийтлэлийг хуваалцах

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Санал болгох Нийтлэлүүд